Обличане на електропроводници

Фирма Елиана 66 ЕООД извършва производство но плоски ширити /ленти/ с ширина до 25 мм., използвани в шивашката промишленост. Плоските ширити намират приложение и за подгъване на тенти и сенници.